PureDent > Usługi > Diagnostyka i Konsultacje

Diagnostyka i Konsultacje

Diagnostyka stomatologiczna jest pierwszym etapem w drodze po zdrowy uśmiech.

Bez prawidłowo postawionej diagnozy nie ma sukcesu terapeutycznego.

Wizytę rozpoczynamy od przeprowadzenia wywiadu z pacjentem. W tym celu przekazujemy pacjentowi do wypełnienia ankietę dotyczącą jego ogólnego stanu zdrowia jak przyczyny zgłoszenia się do lekarza.

Po omówieniu ankiety, przystępujemy do badania stomatologicznego. Wykonujemy badanie zewnątrz jak i wewnątrzustne, pozwalające ocenić nam min.:

  • symetrię i konfigurację twarzy
  • stan błony śluzowej jamy ustnej
  • kształt łuków zębowych i ich wzajemny stosunek, liczbę zębów i stan zębów
  • stan przyzębia brzeżnego i poziom higieny jamy ustnej
  • ubytki próchnicowe i niepróchnicowe, obecność i stan wypełnień
  • stawy skroniowo-żuchwowe

Uzupełnieniem diagnostyki jest przeprowadzenie badania radiologicznego. W tym celu wykonujemy zdjęcia ortopantomograficzne (panoramiczne) , zdjęcia zębowe i skrzydłowo-zgryzowe  oraz tomografię komputerową zębów, szczęki i/lub żuchwy (zwaną również CBCT lub tomografią 3D).

Pantomogram zwana potocznie,,panoramą” to zdjęcie przeglądowe, wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie. Przedstawia ogólny stan wszystkich zębów, zawiązków zębów oraz struktur ich otaczających takich jak kości szczęki i żuchwy, stawy skroniowo-żuchwowe i częściowo zatoki szczękowe.  Jest pomocne w ocenie wad rozwojowych, urazach i diagnostyce nowotworów.Pozwala na zaplanowanie leczenia, kontrolę oraz ocenę efektów leczenia.

Tomografia komputerowa CBCT(stożkowa) to o nowoczesne i nieinwazyjne  badanie, pozwalające na zobrazowanie wszystkich struktur głowy: szczęki, żuchwy, stawów skroniowo – żuchwowych, twarzoczaszki oraz zatok. Pozwala uzyskać precyzyjne wyniki w krótkim czasie, a także w sposób o wiele bezpieczniejszy niż w przypadku zwykłej tomografii.  W badaniu tego rodzaju wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie w postaci wiązki stożkowej. Uzyskane w drodze tego badania trójwymiarowe modele odwzorowują struktury ciała w skali 1:1, przy czym można je powiększać, a także wyświetlać w praktycznie dowolnej płaszczyźnie i obracać, tak aby wychwycić najdrobniejsze detale

Tomografia stożkowa(CBCT) jest pomocna w:

– planowaniu leczenia implantologicznego

– leczeniu endodontycznym (kanałowym)

– periodontologii

– ortodoncji

– chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej i ortognatyce

– schorzeniach stawów skroniowo-żuchowych

konsultacja
kobieta piękny usmiech

Dlaczego warto skorzystać z Centrum Stomatologii Pure-Dent?